Odoo Information
Sản phẩm chính hãng
Giao hàng toàn quốc
30 ngày miễn phí đổi trả
020 3710 3939

HSR - Sài Gòn Phiên bản hệ thống 13.0

Thông tin về HSR - Sài Gòn instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Odoo 13 Payroll
Payroll For Odoo 13 Community Edition
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Document Management System
Document Management System for Odoo
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Nghỉ phép
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Konni Account
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni Approve
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni Base
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni Company
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni Contact
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni CRM
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni CRM Report
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni e-Commerce
Konni e-Commerce
Konni HR
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni KPI
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni Lazada
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni login domain
Short (1 phrase/line) summary of the module's purpose, used as subtitle on modules listing or apps.openerp.com
Konni Misa
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni MRP
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni Muk Theme
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Kooni PowerBI
(TT)☞ Entrust Consulting (TT)
Konni Product
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni Purchase
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni Purchase Advanced
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni Report
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni Sale
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni Sale Advanced
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Đồng bộ dữ liệu SAPO qua API
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Đồng bộ dữ liệu SHOPEE qua API
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Đồng bộ dữ liệu Shopify qua API
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni Stock
(☞゚ヮ゚)☞ Entrust Consulting (❁´◡`❁)
Konni Stock Barcodes
It provides read barcode on stock operations.
Konni website
Short (1 phrase/line) summary of the module's purpose, used as subtitle on modules listing or apps.openerp.com
konni_website_seo
Short (1 phrase/line) summary of the module's purpose, used as subtitle on modules listing or apps.openerp.com
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Report 2 in 1
big_import
Module import các file dữ liệu lớn
compute_tracking
Theo dõi thời gian chạy của các hàm compute
Vietnam Country Relation
VOIP Community
Make calls using a VOIP system
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam